Service & tjänster > Programmering

Emuge-Franken erbjuder Er kostnadsfri hjälp att finna nya vägar för att optimera er skärande bearbetning. Våra tekniker/ programmerare föreslår och simulerar nya program för att finna den mest ekonomiska och säkra bearbetningsmetoden för er applikation.

Optimera din produktion & bearbetning med hjälp från Emuge Franken AB

Våra programmerare/tekniker använder och har kunskap från flera ledande leverantörer av CNC program, har ni ej själva tiden eller spetskunskapen ställer Emuge-Franken gärna upp som samarbetspartner för att optimera Er skärande bearbetning.

Tänkbara problemställningar hos kunder:

  • Kunden har en applikation som man inte själv kan programmera på sina maskiner, detta p.g.a att det är för komplicerat för maskinens CNC program.
  • Kunden har inget eget CNC system och med det ingen möjlighet att programmera.
  • Kunden har en applikation som man själv ej når beräknad bearbetningstid för.
  • Kunden har för stora bearbetningskostnader, som behöver förbättras.

Varför välja specifikt Open Mind från EMUGE-FRANKEN: 

Fördelen med att vi använder Open Mind är, att vi kan kollisionskontrollera våra program, och därmed kan vi vara säkra på att det vi programmerar är felfritt.

Punktgenereringen i Open Mind är i allmänhet betydligt bättre än andra CAM-system på marknaden, skillnaden är det sätt maskinen kör koordinater på, som gör att ytan blir finare och maskinen kan hålla sin matningshastighet tack vare postprocessorn.

  • Open Mind har de bästa strategierna på marknaden – 2D, 3D och 5-axligt
  • Open Mind kan överlägset programmera cirkelsegmentfräsar, vilket kommer att spara kunden mycket tid i sin bearbetning.

Varför ska kunden välja EF:

Genom de CNC program som EF använder och styr kommer kunden att uppleva en effektivisering och optimering tidsmässigt på sin skärande bearbetning. All programmering sker i samförstånd med kunden och mot uppsatta mål.

Kunden kommer också att få en längre livslängd på verktygen, vilket ger en positiv effekt på totalkostnaden för bearbetningskostanden på slut produkten.

Kunden får en samarbetspartner som både kan leverera verktyg och programmering av dessa.

Kontakta oss för mer information om programplaneringen tjänsten.