Produkter > Fræsteknik > Fræsere med vendeskær

FRANKEN tilbyder en række vendeskær til forskellige anvendelser i forbindelse med skærende bearbejdning. Produktområdet for rombiske vendeskær (IC 4,6 – IC 9,2) og runde vendeskær (IC 6 – IC 16) til bearbejdning af stål, aluminium, kobber og grafit med vendeskærsfræsere (D = 50-125 mm) og for runde vendeskær (D = 10-40 mm) dækker hele anvendelsesområdet. Vendeskæret til højhastighedsbearbejdning Time-S-Cut med enten 2 skærekanter (IC 8 og IC 12,5) eller 4 skærekanter optimerer cyklustiderne, især når det er stål, der bearbejdes. Ball nose- og torus-vendeskær med en diameter på 10-32 mm er særligt egnede til bearbejdning af hårde materialer op til 63 HRC.

Katalog