Service & tjänster > Reparationer

Service & reparation av gängchuckar och uppspänningsdorn

Emuge Franken erbjuder både service och reparation på sina gängchuckar och uppspänningsdorn.
Allt från underhållsservice till renoveringar kan utföras. Kontakta Emuges säljare eller tekniker, alternativt skicka Ert verktyg till EF AB i Örebro för utvärdering och kostnadsförslag.

Emuge kan också utbilda underhållspersonal hos sina kunder för att själva utföra service och reparationer på dessa verktyg.

Kontakta oss om du vill ha mer detaljerad information om den här tjänsten.