Service & tjänster > Produktivitet

Vad är produktivitet?

I en marknad som ställer högre krav på kvalité till allt lägre priser, blir kravet på en effektivare och mer produktiv produktion allt högre för att kunna konkurrera.

Produktivitet är ett viktigt nyckeltal inom produktion, ekonomistyrning och kalkylering. Produktivitet avser att mäta företagets prestationer i förhållande till den resursförbrukning som krävs för dessa prestationer.

Exempel på produktivitet kan vara antalet produkter som har tillverkats dividerat med antalet timmar som det här har tagit. En hög produktivitet ger företaget hög konkurrenskraft och kanske ett högt resultat.

Med EMUGE-FRANKEN AB som samarbetspartner får man ett bollplank att titta över sin skärande produktion. Detta sker oftast mellan kundens CNC tekniker/operatörer och EMUGE-FRANKEN´s applikationstekniker, dessa studerar och går igenom dagen arbetsmetoder, samt ser över vilka flaskhalsar kunden själv upplever som mest störande.

EMUGE-FRANKEN sammanställer och tar fram antingen helt nya bearbetningssätt och verktyg, alternativt bara det ena eller andra. Dessa nya metoder mäts sedan tillsammans av parterna för att sammanställas i en ekonomisk kalkyl som kan redovisas.

Prova en rutinerad samarbetspartner i EMUGE-FRANKEN AB med ett av marknadens vassaste produktutbud inom skärande bearbetning!