Produkter > Gängteknik > Gängfräsar

Den ökande användningen av CNC-teknik har skapat de grundläggande förutsättningarna för den mest framtidsinriktade process för produktion av invändig och utvändig gänga.

I många fall är gängfräsning ett mycket användbart alternativ till vanlig gängning. Det ger följande fördelar:

  • Nästan obegränsad produktion av dimension och tolerans.
  • Ett verktyg för både höger- och vänstergängor.
  • Inga problem med spånor, eftersom endast små frässpånor skapas.
  • Ingen axiell felskärning av gängor.
  • Ekonomiska cykeltider tack vare höga skärhastigheter och matningar.
  • Mycket lågt skärtryck för bearbetning av tunnväggade arbetsstycken.
  • Med en BGF-typ gängfräs kan flera bearbetningsoperationer realiseras med bara ett verktyg.

EMUGE-FRANKENS gängfräs program inkluderar

  • Verktyg av hårdmetall och HSS material
  • Verktyg med inre kylning
  • Verktyg med högeffektiva hårda ytbeläggningar

Med dessa egenskaper, täcks ett extremt brett spektrum av arbetsfall/situationer.

I vår gängfrässerie Gigant finns cirkulära gängfräsar med utbytbara skär för en ekonomiskt effektiv produktion av stora och djupa invändiga och utvändiga gängor på moderna CNC-maskiner.

Katalog

Demofilm

EMUGE extends the giant thread mill series with a modular design in which up to three circular thread milling bodies interconnected and so depending on the application can lead to time savings in processing . Fitted with internal coolant supply milling bodies Gigant-IC Modular Sprinter can be used in many materials .