Service & tjänster > Programmering

EMUGE-FRANKEN erbjuder Er kostnadsfri hjälp att finna nya vägar för att optimera er skärande bearbetning. Våra tekniker/ programmerare föreslår och simulerar nya program för att finna den mest ekonomiska och säkra bearbetningsmetoden för er applikation.

Optimera din produktion & bearbetning med hjälp från EMUGE-FRANKEN AB

Våra programmerare/tekniker använder och har kunskap från flera ledande leverantörer av CNC program, har ni ej själva tiden eller spetskunskapen ställer EMUGE-FRANKEN gärna upp som samarbetspartner för att optimera Er skärande bearbetning.

Tänkbara problemställningar hos kunder:

  • Kunden har en applikation som man inte själv kan programmera på sina maskiner, detta p.g.a att det är för komplicerat för maskinens CNC program.
  • Kunden har inget eget CNC system och med det ingen möjlighet att programmera.
  • Kunden har en applikation som man själv ej når beräknad bearbetningstid för.
  • Kunden har för stora bearbetningskostnader, som behöver förbättras.

Varför välja specifikt CAM-stöd från EMUGE-FRANKEN: 

Fördelen med att vi använder CAM-stöd är att vi kan kollisionskontrollera våra program, och därmed vara säkra på att det vi programmerar är så gott som felfritt.

Vi kan dessutom, på förhand, ge alternativa lösningar på strategier och metoder som du som kund kan få välja mellan.

Att vi valt att jobba med MasterCam är fullt naturligt. MasterCam är en av de mest förekommande mjukvaror på den nordiska marknaden och vi ser det som en självklarhet att välja det som våra kunder tycker känns mest frekvent. MasterCam har under de senaste åren genererat och utvecklat sin programvara mycket starkt jämfört med många andra förekommande märken inom området.

Hos oss och på vårt moderbolag finns även tillgång till Open Mind om dessa tjänster skulle efterfrågas. Med dessa välrenommerade system känner vi oss kompetenta att anta både de utmaningar och tjänster som vi kan komma att stå inför.

  • Systemen vi använder har de bästa strategierna på marknaden för 2D, 3D och 5-axlig bearbetning.
  • Systemen vi använder kan överlägset programmera cirkelsegmentfräsar, vilket kommer att spara kunden mycket tid i sin bearbetning och skapa nya förutsättningar.

Varför ska kunden välja EMUGE-FRANKEN:

Genom de CNC program som EMUGE-FRANKEN använder och styr kommer kunden att uppleva en effektivisering och optimering tidsmässigt på sin skärande bearbetning. All programmering sker i samförstånd med kunden och mot uppsatta mål.

Kunden kommer också att få en längre livslängd på verktygen, vilket ger en positiv effekt på totalkostnaden för bearbetningskostanden på slut produkten.

Kunden får en samarbetspartner som både kan leverera verktyg och programmering av dessa.

Kontakta oss för mer information om programplaneringen tjänsten.