EMUGE-FRANKEN AB justerar sina priser för 2023!

EMUGE-FRANKEN AB justerar sina priser för 2023!

Beroende på dagens situation på världsmarknaden med skenande energipriser, hög inflation och en allmän osäkerhet vad som komma skall, måste vi tyvärr höja våra priser på merparten av våra produkter. Alla våra (interna & externa) leverantörer har fått flera...