Hasse Tidholm byggde upp EMUGE-FRANKEN på den Svenska marknaden och såg till att varumärket lyste starkt i den tuffa konkurrensen, huvudprodukterna var gängtappar och gängchuckar.

Historien om EMUGE-FRANKEN i Skandinavien

EMUGE-FRANKENn´s varumärke har funnits på den svenska och Skandinaviska marknaden väldigt länge, under många år representerat på marknaden av återförsäljare som Ahlsell och Malmö Maskin i Sverige.

Starten

Hasse Tidholm byggde upp EMUGE-FRANKEN på den svenska marknaden och såg till att varumärket lyste starkt i den tuffa konkurrensen, huvudprodukterna var gängtappar och gängchuckar.
1990 gjorde dåvarande försäljningschefen för Ahlsell, Hans Tidholm slag i saken och startade en franchise verksamhet med det nya bolaget Emuge-Franken Teknik AB. Hasse var en brilliant skärande tekniker som älskade det sociala spelet och mötet med kunderna. Filosofin var att med teknisk kompetens och EMUGE-FRANKEN´s goda kvalitet hjälpa de svenska kunderna till bästa möjliga lösning inom skärande bearbetning.

EMUGE-FRANKEN AB bildas

1 april 2003 blev EMUGE-FRANKEN GmbH total ägare av bolaget när H Tidholm ville trappa ner, man anställde en utomstående VD som fick uppdraget att bygga vidare på den grund Hasse byggt upp. Ambitionen var att komma in på fordonsindustrin, samt att få ut hela EMUGE-FRANKENs produktsortiment på marknaden. Uppdraget gick till Magnus Andersson som kom in från marknadssidan och med fokus på den kommersiella biten.
EMUGE-FRANKEN AB´s mål var att växa till samma procentuella omsättning på sina produkt ben för den svenska marknaden, som det Tyska moderbolaget omsätter på sin hemma marknad. Detta skulle ske genom att anställa kompetenta medarbetare med hög teknisk kunskap, dessa skulle erbjudas bästa arbetsverktyg och en fantastisk positiv företagsanda för att lyckas med EMUGE-FRANKEN AB´s ambition.

EMUGE-FRANKEN Danmark

I mars 2005 fick EMUGE-FRANKEN AB ta över ansvaret för den danska marknaden, moderbolaget ville få samma utveckling och approach i Danmark som på den Svenska marknaden. EMUGE-FRANKEN AB anställde egna danska tekniska säljare på denna marknad.
EMUGE-FRANKEN DK är idag en etablerad aktör på den danska marknaden och fortsätter att kontinuerligt växa med antal säljare och tekniker. Vad som utmärker EMUGE-FRANKENs danska del är att en större andel av försäljningen ligger på fräsning istället för som vanligtvis gängning, detta är en positiv utveckling av EMUGE-FRANKEN och den danska delen.

EMUGE-FRANKEN Finland

I juni 2007 fick EMUGE-FRANKEN AB även ta över ansvaret för den finska marknaden. Samma koncept som för övriga Skandinavien och egna säljare anställs. Den finska marknaden har tidigare hanteras under franchasing och enbart försäljning av gängartiklar. Med egen försäljningsorganisation erbjuder EMUGE-FRANKEN hela sitt produktsortiment och teknisk support till marknaden.
Ambitionen är att förse den finska marknaden med bästa tekniska support och öka produktiviteten hos både befintliga och nya kunder, detta genom anställning av hög kompetenta representanter och tekniker, samt konkurrenskraftiga priser på EMUGE-FRANKENs produkter.

EMUGE-FRANKEN goes Special verktyg

2012 får EMUGE-FRANKEN AB chansen att börja marknadsföra kundanpassade specialverktyg i HM, producerade av sitt egna systerbolag. 2013 lyckas EMUGE-FRANKEN AB locka över två av marknadens mest kunniga personer från en kollega i branschen, detta ger start skottet för en stor satsning inom området special.
Under 2014 byggs denna produkt grupp på med ytterligare en flexibel produktionsenhet för HM och en för PCD och diamant verktyg. All design och underlag görs på kontoret i Örebro.

EMUGE-FRANKEN idag

EMUGE-FRANKEN AB har nu vuxit till ett medelstort bolag på egen tillväxt, detta innebär att man har anställt en grupp av applikationstekniker samt tekniska säljare som servar den Skandinaviska marknaden. Största tillväxten har kommit på fräsar samt hållande verktyg.
Man har växt till ett av de större dotterbolagen i EMUGE-FRANKEN Group, har en business strategy och klara mål för bolaget. EMUGE-FRANKEN AB ska vara ett av de största bolagen på marknaden för skärande verktyg inom sina produktområden, ha ett nära samarbete med sina kunder/samarbetspartners.

EMUGE-FRANKENs framtid

Fortsatt vara en spjutspets inom branschen och försöka locka de bästa och mest positiva personerna till sin organisation. EMUGE-FRANKEN AB ska vara en rolig arbetsgivare med högt ställda mål på utveckling av både individen och sin affärsverksamhet, personalen är det viktigaste vi har!

Team Sverige

Team Danmark

Team Finland