EMUGE-FRANKEN har fått äran hjälpa en stor aktör inom fordonsindustrin att optimera sin gängbearbetning, detta genom leverans av EMUGE´s gängchuckar Speedsyncro.
Gängcykeln är ofta en flaskhals i bearbetning och kan vara den operation som tar längst tid procentuellt, med EMUGE´s Speedsyncro har man hos denna tillverkare lyckats kapa dessa tider med 40%! Detta innebär en stor besparing i kostnad och kapacitet.

Tack vare den integrerade växellådan på EMUGE´s Speedsyncro gängapparat kan detta uppnås med bibehållen kvalité på gängor och livslängd på gängtappen. Gängchucken är enkel att installera och finns med alla olika verktygskoner.