• Ger möjlighet till produktion av polerade ytor med endast en fräs operation

  • Ingen extra bearbetning av arbetsstycket

  • Väsentlig sänkning av produktionskostnaden