Viktig information angående förändringar på EMUGE-FRANKEN AB’s priser för 2020!

EMUGE-FRANKEN AB kommer att från den 1:a februari 2020 göra vår nya prislista för standardverktyg (katalog produkter) tillgänglig för beställning här på vår hemsida.

Priserna höjs generellt med 2,5%, detta för att kompensera prishöjningar från våra råvaruleverantörer. Priserna på kundanpassade artiklar kommer att förhandlas med enskild kund separat innan höjning sker.
Vi på EMUGE-FRANKEN AB hoppas att ni har förståelse för detta (ni upplever säkerligen samma situation) och vet att vår ambition är fortlöpande att hjälpa våra kunder till att sänka sin totala produktionskostnad på skärande bearbetning.
Vi önskar alla våra kunder en god start på det nya året och ser fram emot ett fortsatt givande samarbete. Vi finns på plats nära Er, för att vara en partner i Ert dagliga arbete med att utveckla Er produktion.

Med vänlig hälsning,
Magnus Andersson
VD

Beställ din prislista här!

9 + 12 =