Utökad kunskap i organisation på EMUGE-FRANKEN

EMUGE-FRANKEN´s Catharina Viking har blivit färdig marknadsekonom efter två tuffa år. Catharina har idag marknadsansvaret hos EMUGE-FRANKEN Scandinavia och är den sammanhållande länken mellan försäljning och marknad. Vi på EMUGE-FRANKEN är mkt glada för detta positiva tillskott av kunskap och ser en stor utvecklingspotential för våra affärer med ny skjuts på våra marknadsaktiviteter, EMUGE-FRANKEN vill sticka ut från mängden!