Om Företaget > Emuge-Franken GmbH

Emuge-Franken GmbH

EMUGE-FRANKEN är en koncern som har erbjudit hög kvalitativa verktyg inom skärande bearbetning i mer än 100 år. Produktbenen är gängteknologi, fräsning, borr, uppspänning, hållande verktyg samt mätning. Våra kunder finns i den tillverkande industrin och främst är vi riktade mot fordon, energi och flygindustrin, även maskinbyggare tillhör EF’s större kunder.

Bolagets produktprogram innefattar mer än 110 000 katalog artiklar, dessa utgör dock endast 60 % av den totala produktionen, resterande är kundanpassade verktyg för att optimera kundens skärande bearbetning.

Med representation i mer än 50 länder och egen tillverkning i 10, kan man försörja, serva och supporta sina kunder i hela världen. Totalt arbetar ca 2 000 personer inom koncernen, varav ca 1 500 på de största produktionsenheterna i Tyskland.

Koncernen återinvesterar ständigt sina vinster i ny modern teknik och produktionslokaler.

De senaste CNC maskinerna och bästa mätverktygen ger bolaget möjlighet att fortsatt ligga längst fram bland alla producenter på världsmarknaden.

Bland de kända innovationerna finns bl.a. Emuge´s ”punch tap” som har utvecklats tillsammans med Audi AG. Denna produkt har revolutionerat höghastighetsbearbetning inom fordonsindustrin. Hela VW group använder den i sina produktionslinjer idag.